Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Warszawie

  ul. Wóycickiego 14a,  01-938 Warszawa
 22 56-95-240
 parafia@ignacyloyola.pl

Formacje - Bierzmowanie

INFORMACJE DLA MŁODZIEŻY i jej RODZICÓW
rok szkolny 2018/2019

Spotkanie formacyjne odbędzie się w niedzielę 25 listopada o godzinie 16.30 

 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej"

W październiku - z racji na Różaniec - początek spotkania godz. 16.30.  

Kandydaci do sakramentu bierzmowania, prócz obowiązkowego uczestnictwa w codwutygodniowych spotkaniach mają obowiązek wykazać się postawą dojrzałego chrześcijanina - czyli:
- czynnie uczestniczyć w życiu liturgicznym parafii:
- brać udział w niedzielnej Eucharystii
- przychodzić na nabożeństwa okresowe (Roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale ...)
- regularnie przystępować do sakramentu pokuty i pojednania.
- kłaść szczególny nacisk na codzienną modlitwę osobistą.
- przykładnie uczestniczyć w lekcjach religii w swoich szkołach.
- uczyć się każdego dnia świadczenia swoją postawą o Jezusie Chrystusie.

Obecność na spotkaniach jest obowiązkowa.

Trzy nie usprawiedliwione nieobecności wykluczają z dalszej możliwości kontynuowania przygotowania w danym roku.  Za rok trzeba niestety zaczynać od nowa. Warto o tym pamiętać, bo w życiu szkoda czasu na powtórki.